Arii de intervenție

Dezvoltarea abilităților de literație la copii presupune dobândirea treptată a unor deprinderi specifice. Atunci când copiii au dificultăți cu lectura și înțelegerea a ceea ce citesc, e de văzut care este, de fapt, dificultatea și în care dintre arii se poate interveni.

Un cititor în impas are, adeseori, în spate, mai multe etape insuficient exersate. Copiii care nu au competențe ridicate de literație trebuie observați cu atenție, pentru că orice intervenție presupune o bună înțelegere a etapelor în care copilul s-a blocat în parcursul lui de cititor. De exemplu, un cititor cu dificultăți în privința fluenței sau a vocabularului va fi în impas și în privința comprehensiunii.

Dezvoltarea abilităților de literație la copii presupune dobândirea treptată a unor deprinderi specifice. Atunci când copiii au dificultăți cu lectura și înțelegerea a ceea ce citesc, e de văzut care este, de fapt, dificultatea și în care dintre arii se poate interveni.

Un cititor în impas are, adeseori, în spate, mai multe etape insuficient exersate. Copiii care nu au competențe ridicate de literație trebuie observați cu atenție, pentru că orice intervenție presupune o bună înțelegere a etapelor în care copilul s-a blocat în parcursul lui de cititor. De exemplu, un cititor cu dificultăți în privința fluenței sau a vocabularului va fi în impas și în privința comprehensiunii.

Cele cinci arii de intervenție sunt:

Conștientizarea fonologică și fonemică

Conștientizarea fonologică presupune identificarea și folosirea unităţilor mai mari de limbaj oral – cuvinte, silabe, rime și sunete individuale (foneme). Conștientizarea fonemică se referă la capacitatea de a distinge și produce sunete individuale (foneme). Conștientizarea fonemică este esențială pentru ortografiere și recunoaştere instantanee a cuvintelor și este unul dintre cei mai buni predictori ai deprinderii cititului în primii doi ani de școală.

Decodare și fonetică

Prin decodare sunt utilizate cunoștințele despre relația literă – sunet pentru a pronunța corect cuvintele scrise. Înţelegerea acestei relații permite recunoașterea cu ușurință a unor cuvinte familiare și reperarea celor întâlnite încă. Abordarea fonetică (analitică – sintetică) a predării cititului îi învață pe elevi despre corespondența literă – sunet, regulile de pronunție corectă a cuvintelor, precum și excepțiile de la aceste reguli.

Fluența

Se referă la abilitatea de a citi cu viteză, acuratețe și expresivitate. Pentru o bună înțelegere a textelor, copiii au nevoie să citească fluent, cu voce tare sau în tăcere. Cei care nu citesc fluent cu voce tare, doar pronunță cuvintele și pot avea dificultăți cu decodarea – sau au nevoie de mai mult exercițiu pentru a citi expresiv.

Vocabularul

Este aria care presupune însușirea cuvintelor de care avem nevoie pentru a înțelege texte și pentru o comunicare de calitate. Are un rol critic în deprinderea cititului și în înțelegerea oricărui text. Exercițiile de vocabular sunt necesare pentru a construi activități de comprehensiune. Unele cuvinte sunt deprinse din activități cotidiene, dar pentru altele sunt necesare strategii construite atent.

Fluența

Se referă la abilitatea de a citi în ritm adecvat, cu acuratețe și expresivitate. Pentru o bună înțelegere a textelor, copiii au nevoie să citească fluent, cu voce tare sau în tăcere. Cei care nu citesc fluent cu voce tare, doar pronunță cuvintele și pot avea dificultăți cu decodarea – sau au nevoie de mai mult exercițiu pentru a citi expresiv.

Comprehensiune

Se referă la înțelegerea, interpretarea și exprimarea de opinii pe marginea celor citite. Pentru a înțeleg corect și nuanțat textele scrise, copiii trebuie să poată decoda ce citesc; să conecteze experiența lor anterioară la text, să identifice informații și să le organizeze pe categorii, să deosebească faptele de opinii, să exprime puncte de vedere și reflecții pornind de la text. Comprehensiunea este în strânsă legătură cu vocabularul și fluența și implică lectura, gândirea și emiterea de raționamente.

Conștientizarea fonologică presupune identificarea și folosirea unităţilor mai mari de limbaj oral – cuvinte, silabe, rime și sunete individuale (foneme). Conștientizarea fonemică se referă la capacitatea de a distinge și produce sunete individuale (foneme). Conștientizarea fonemică este esențială pentru ortografiere și recunoaştere instantanee a cuvintelor și este unul dintre cei mai buni predictori ai deprinderii cititului în primii doi ani de școală

Prin decodare sunt utilizate cunoștințele despre relația literă – sunet pentru a pronunța corect cuvintele scrise. Înţelegerea acestei relații permite recunoașterea cu ușurință a unor cuvinte familiare și reperarea celor întâlnite încă. Abordarea fonetică (analitică – sintetică) a predării cititului îi învață pe elevi despre corespondența literă – sunet, regulile de pronunție corectă a cuvintelor, precum și excepțiile de la aceste reguli.

Este aria care presupune însușirea cuvintelor de care avem nevoie pentru a înțelege texte și pentru o comunicare de calitate. Are un rol critic în deprinderea cititului și în înțelegerea oricărui text. Exercițiile de vocabular sunt necesare pentru a construi activități de comprehensiune. Unele cuvinte sunt deprinse din activități cotidiene, dar pentru altele sunt necesare strategii construite atent.
Se referă la abilitatea de a citi cu viteză, acuratețe și expresivitate. Pentru o bună înțelegere a textelor, copiii au nevoie să citească fluent, cu voce tare sau în tăcere. Cei care nu citesc fluent cu voce tare, doar pronunță cuvintele și pot avea dificultăți cu decodarea – sau au nevoie de mai mult exercițiu pentru a citi expresiv.
Se referă la înțelegerea, interpretarea și exprimarea de opinii pe marginea celor citite. Pentru a înțeleg corect și nuanțat textele scrise, copiii trebuie să poată decoda ce citesc; să conecteze experiența lor anterioară la text, să identifice informații și să le organizeze pe categorii, să deosebească faptele de opinii, să exprime puncte de vedere și reflecții pornind de la text. Comprehensiunea este în strânsă legătură cu vocabularul și fluența și implică lectura, gândirea și emiterea de raționamente.

Ajută-ți copii la clasă

Dacă ești învățător la clasa a III-a sau a IV-a, înscrie-te în platforma ALFABETAR

Parteneri

ALFABETAR este o platformă
Edu Networks, creată cu sprijinul organizațiilor partenere.